Zamek i Rezerwat Ostrężnik

Ostrężnik, otoczony tajemnicą, jest jednym z najbardziej zagadkowych zamków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jego początki i historia pozostają nieznane, gdyż brakuje dokumentacji na ten temat. Istnieje przypuszczenie, że zamek mógł zostać wybudowany na polecenie króla Kazimierza Wielkiego w celu wzmocnienia południowej granicy królestwa.

Kompleks zamkowy składał się pierwotnie z głównego zamku oraz dwóch strażnic, które ochraniały jego przedpole. Sam zamek miał dwuczłonową strukturę, z górną częścią usytuowaną na szczycie wapiennej skały i przylegającym do niej podzamczem, czyli zamkiem dolnym. Nie wiadomo, czy zamek był zamieszkiwany i jakie pełnił funkcje. Do dziś zachowały się jedynie resztki zewnętrznych murów oraz fragmenty zamku górnego.

Obszar wokół zamku, znany jako rezerwat przyrody „Ostrężnik”, jest cenny przyrodniczo. Można tam znaleźć Jaskinię Ostrężnicką i okresowe źródło. Wokół dominuje chroniony las bukowo-grabowy. Rezerwat jest przecięty ważnymi szlakami turystycznymi, takimi jak czerwony Szlak Orlich Gniazd, niebieski Szlak Warowni Jurajskich oraz czarny pieszy Szlak Gór Gorzkowskich, który rozpoczyna się przy wzgórzu zamkowym.